• стимулювання підприємницької ініціативи студентів та викладачів;
  • створення передумов для оволодіння основами економічних та правових знань учнями, студентами та викладачами;
  • налагодження співпраці між Університетом та суб’єктами підприємництва;
  • організація інформаційно-консультативного супроводу реалізації бізнес-проектів;
  • встановлення ділових контактів із вітчизняними та іноземними структурами популяризації підприємництва;
  • організація співробітництва з іноземними закладами вищої освіти щодо участі викладачів та студентів у міжнародних наукових грантових програмах.