Бізнес-центр створений у 2011 році як підрозділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З 2018 року функціонує на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

Метою діяльності Бізнес-центру є створення умов для інтеграції науки, освіти та бізнесу в результаті реалізації підприємницьких ідей студентів і викладачів Університету, трансферу результатів наукових досліджень, а також розвитку сучасних форм організації науково-дослідної роботи студентів.