Про нас


Інноваційний бізнес-інкубатор керується Конституцією України, Законом України “Про інноваційну діяльність” від 04 липня 2002 року №40-IV, Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року №433-IV, Законом України „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 року №2157-III, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 381-р „Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми „Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008-2013 роки”, наказом Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності ” від 25 листопада 1999 року №399, Постановою Верховної Ради України “Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України ” , наказом Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 27.12.2010 №150 “Про затвердження примірних статутів та методичних рекомендацій щодо створення та діяльності інноваційного бізнес-інкубатора”, Статутом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, наказами й розпорядженнями ректора, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

Нашою місією є:

 • виховання ініціативних, творчо мислячих, професійно підготовлених, молодих підприємців з активною позицією в житті, бажанням досягати успіху та здатністю формувати сучасний інноваційний сектор економіки;
 • створення найбільш ефективної платформи для розвитку і фінансування приватного інноваційного бізнесу у співпраці зі студентським, експертним і інвестиційним співтовариствами.

Метою діяльності бізнес-інкубатору є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, розвиток форм науково-практичної та науково-дослідної роботи студентів з використанням технологій бізнес-інкубації, що сприяють професійній підготовці студентів, оволодінню основами ведення підприємницької діяльності, формуванню у них навичок майбутніх організаторів, керівників.

Завдання:

 • налагодження співпраці з Координаційною радою Уманського міськвиконкому з питань розвитку малого та середнього підприємництва; державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними партнерами;
 • інформування молодих науковців та студентів про перспективні напрями розвитку підприємництва, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • формування у студентів інноваційної ідеології та інноваційного мислення, вмінь і навичок здійснення підприємницької діяльності;
 • забезпечення прав, інтересів та потреб студентів та випускників у проходженні ефективної навчальної та виробничої практики та подальшому працевлаштуванні за фахом;
 • підтримка та просування бізнес-ідей та інноваційних проектів, що спрямовані на відродження та розвиток економіки, науки, культури та освіті в місті і країні загалом.

Партнери:

 • Уманська міська рада
 • Уманський міський центр занятості
 • Славутицька міська громадська організація «Центр розвитку громади»
 • Громадська організація «Полтавський бізнес-інкубатор»
 • Громадська організація «Волинський обласний бізнес-інкубатор»
 • Донецький міський бізнес-інкубатор
 • Білоцерківський інноваційний бізнес-інкубатор
 • Інкубатор Центр НУ «Львівська політехніка»
 • Студентський бізнес-інкубатор КНЕУ
 • Студентський клуб «Інкубатор інноваційних ідей» профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ»
 • «Молодіжний бізнес центр» КНУТД
 • Консалтинговий центр «Навігатор»
 • Рекрутингова компанія «Умань-персонал»


 • Сторінки

 •